สิงคโปร์

ที่ตั้งและอาณาเขต

สิงคโปร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู ใกล้เส้นศูนย์สูตร อยู่ที่ละติจูด 1°17’35” เหนือ ลองจิจูด 103°51’20” ตะวันออก ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย  ทางเหนือของหมู่เกาะเรียวประเทศอินโดนีเซีย ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์ และเกาะเล็กๆ อีกกว่า 50 กว่าเกาะ มีช่องแคบยะโฮร์  มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับช่องแคบยะโฮร์

ทิศตะวันออก ติดกับทะเลจีนใต้

ทิศใต้ ติดกับช่องแคบสิ งคโปร์

ทิศตะวันตก ติดกับช่องแคบมะละกา

2.   พื้นที่

สิงคโปร์มีพื้นที่ทั้งหมด 618 ตาราง มียอดเขาสูงที่สุดคือ Bukit Timah  แม่น้ำสายหลักคือ Singapore และ Rochor สิงคโปร์  มีถนนและเส้นทางรถไฟเชื่อมกับมาเลเซีย ณ Singapore/Johor Causeway ระยะทางประมาณ 6 กม.

3.    ลักษณะภูมิประเทศ

ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูงที่สุดของประเทศ เป็นที่เกิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์  ภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำ ชายฝั่งทะเลจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล จึงมีการถมทะเล  ฝั่งทะเลของสิงคโปร์มีลักษณะเว้าแหว่งเหมาะที่จะเป็นท่าเรือ ที่ตั้งของเกาะสิงคโปร์จึงเป็นเส้นทางผ่านของการเดินเรือที่มาจากอินเดีย ซึ่งจะผ่านไปออสเตรเลีย  นิวซีแลนด์  จีน  ญี่ปุ่น  และประเทศต่างๆในยุโรป ดังนั้นสิงคโปร์จึงเป็นศูนย์กลางการเดินเรือที่สำคัญ ของเชียตะวันออกเฉยงใต้

                                                             การแต่งกาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s